Neighbors and friends

บ้านดำ … อัตลักษณ์แห่งสีที่สะท้อนจิตวิญญาณของงานศิลปะ

“สีดำ” ใครนิยามว่าเป็นตัวแทนของความไม่ดี ?

… เพราะชีวิตมนุษย์อย่างเราไม่ได้มีแค่สีขาวเพียงอย่างเดียว 

สีดำต่างถูกปะปนมาในทุกช่วงเวลาของชีวิต ซึ่งไม่ได้หมายถึงความไม่ดี 

แต่ที่จริงแล้วมันคือความดำดิ่ง และความสวยงามอีกด้านอันอยู่เบื้องลึกของจิตใจมนุษย์ 

เพียงแค่เราเคยกล้าลองสัมผัสสิ่งต่างๆด้วยความรู้สึกสีดำกันบ้างหรือเปล่า

เช่นเดียวกับที่นี่ ”บ้านดำ” บ้านที่เป็นสถานที่สะสมงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ

และจิตรกรชื่อดังระดับโลก อ.ถวัลย์ ดัชนี ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์งานศิลปะที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงรายไปแล้ว

“ที่นี่ทำให้ความรู้สึกสีดำในใจเราได้ถ่ายทอดออกมาเต็มที่” เพราะเมื่อก้าวแรกที่เราเดินเข้ามาชมภายใน 

ทุกอย่างล้วนถูกทาด้วยสีดำทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม หรือจิตรกรรม แต่เมื่อเดินไปจนทั่วแล้วทำให้เรารู้สึกได้ว่า 

สีดำเหล่านี้เป็นเพียงสีครอบความหมายของปรัชญาลึกซึ้งที่แทรกอยู่ในงานทุกชิ้นเท่านั้นเอง

ผลงานส่วนหนึ่งใน “บ้านดำ” เต็มไปด้วยรูปมนุษย์ อมนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน 

ในอิริยาบถต่างๆ ส่วนนี้ต่างสื่อความหมายถึง .โลกียธรรม” 

โลกแห่งสิ่งมีชีวิตทั่วไปอย่างเช่นเราๆนี่แหละ ที่มีทั้งรัก โลภ โกรธ หลง และความไม่เที่ยงของสังขาร 

และยังคงวนเวียนอยู่ในวัฏจักรนี้ตราบสิ้นอายุขัย

ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งของบ้านดำ เราจะเห็นงานแกะสลักไม้และโลหะที่สวยงามอย่างมาก 

แม้จะเป็นสีดำแต่กลับเต็มไปด้วยความอ่อนช้อย สวยงาม คงไว้ซึ่งสุนทรียะทางศิลปะ 

งานฝั่งนี้จึงสะท้อนถึง “สังขารธรรม” หมายถึงธรรมที่พ้นวิสัยของโลกไปแล้ว ไม่มีความรู้สึกใดๆ พ้นทุกข์ทั้งมวล และจะสวยงามตลอดไป

และนอกจากนั้นยังมีปรัชญาอื่นๆที่สะท้อนผ่านประติมากรรมตกแต่งต่างๆ ภายใต้การจำลองบรรยากาศให้มืดดำ 

เพื่อให้เราดำดิ่งไปในห้วงลึกของจิตใจ และความงามของศิลปะที่เราอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

ใครมีโอกาสไปเชียงราย และอยากสัมผัสความสวยงามทางศิลปะที่เต็มไปทุกห้วงอารมณ์ 

ทั้งความหวัง ความศรัทธา ความยินดี ความขมชื่นสิ้นหวัง 

บ้างก็มีความเกรี้ยวกราด ร้อนแรง บ้างก็ให้ความรู้สึกชุ่มเย็นเหมือนหยดน้ำ 

แต่สุดท้ายทำให้เรารู้สึกพบความสันโดษและปล่อยวางในที่สุด … 

ก็อยากให้แวะมาที่ “บ้านดำ” แห่งนี้ แล้วคุณจะกล้าเปิดใจให้ความรู้สึกสีดำของคุณกับสิ่งรอบตัวมากขึ้น

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ (Thawan Duchanee) 

บ้านดำ นางแล 414 

หมู่ 13 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

ติดต่อสอบถามเพื่อเข้าชม: โทร. (66) 053-705-834, (66) 89-767-4444