Life

“ธรรมชาติไม่มีนิยาม ไม่ใช่ต้นไม้ ไม่ใช่ภูเขา แต่คือตัวเราทุกคน”

“มนุษย์เกิดมากายาก็เท่านี้” นี่คือประโยคหนึ่งในการสนทนากับ
“ป้าจันทร์ ลภัสรดา ทศรัศมิ์” ผู้ก่อตั้งสวนศิลป์หนองมน

NEIGHBORSSTYLE x HONDA C125

ชีวิตปัจจุบันที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว จากสิ่งรอบข้างที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยความเร็วสูง เราทุกคนก็เลยต้องใช้ชีวิตเร่งรีบตามไปด้วย จนบางครั้งเราอาจรู้สึกเหมือนกับว่า “ช่วงเวลาแห่งความสุขของเรามันลดน้อยลงไปทุกที”