Community

Archery

#ธนูคือการฝืนธรรมชาติให้เป็นไปโดยธรรมชาติ…นี่คือคำจำกัดความที่เกิดขึ้นหลังจากบทสนทนาของเรากับ คุณดาว ชาญชัย ประทีปวัฒนวงศ์ นักกีฬายิงธนูทีมชาติไทยได้จบลง

Read More »

Little Bit Horse Club

ม้า – มนุษย์ – ธรรมชาติ
การเชื่อมโยงแห่งสัมผัส .. ที่มองไม่เห็นได้ด้วยตา แต่เยียวยาไปถึงจิตใจ

Read More »

Double dogs Tea room

“ชา คือ ชีวิต .. ทุกอย่างที่ก่อเกิดเป็นชาก็คือการก่อเกิดของชีวิต” รู้จัก • เลือกสรร • สัมพันธ์ • เปลี่ยนแปลง

Read More »

Chef Park

ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบสูงสุดแล้วคืนทั้งหมดลงสู่ดิน เพื่อสร้างชีวิตต่อชีวิตอีกครั้ง … “นี่คือวงจรของมนุษย์และอาหารที่เชื่อมโยงกันอย่างไม่จบสิ้น”

Read More »

Chef Pong

“เมื่อชีวิตหนึ่งถูกนำมาใช้เพื่อต่อชีวิตหนึ่ง คงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการเคารพในชีวิตนั้นให้มากที่สุด”

Read More »

Piya Fishery

“เพราะทะเลไม่ได้เป็นของคนที่มีเรือ ไม่ได้เป็นของชาวประมง แต่เป็นของทุกคน มีใครบ้างไม่ได้ประโยชน์จากทะเล นักท่องเที่ยวมาเที่ยวทะเล หรือเวลาน้ำท่วมที่ต้องปล่อยน้ำสู่ทะเล ดังนั้นความรับผิดชอบต่อทรัพยากรนี้จึงเป็นของทุกคน”

Read More »